DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY SKM
  • Khách hàng: SKM
  • Vị trí: Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
  • Hoàn thành: Tháng 2, 2019
  • Đánh giá: SONG NAM hoàn thành công việc rất tốt và chuyên nghiệp, đáp ứng tất cả những yêu cầu của Nhà Máy đưa ra
Mô tả

- Cung cấp và lắp đặt ống gió cho AHU

- Thi Công Và Lắp Đặt Hệ Thống Điện, Tủ Tụ Bù