THI CÔNG ĐƯỜNG NỘI BỘ
  • Khách hàng: KDC KIM SƠN
  • Vị trí: TÂN PHONG, QUẬN 7
  • Hoàn thành: Tháng 8, 2020
  • Đánh giá: SONG NAM hoàn thành công việc rất tốt và chuyên nghiệp, đáp ứng tất cả những yêu cầu của chủ đầu tư đưa ra
Mô tả

- Thi Công Đường Nhựa