THI CÔNG HỐ GA GIẾNG KÍCH, DA CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC
  • Hoàn thành: Tháng 5, 2020
  • Đánh giá: SONG NAM hoàn thành công việc rất tốt và chuyên nghiệp, đáp ứng tất cả những yêu cầu của Nhà Máy đưa ra
Mô tả

- Thi công hố ga giếng kích

- Lắp đặt hệ thống khoan kích ngầm