HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

1. Cấp nước:
  • Sử dụng tiêu chuẩn cấp nước 33-2006.
  • Mạng lưới cấp nước thì nên dùng mạng vòng tốt nhất.
  • Các vị trí đấu nối, đồng hồ, van nên dùng hố ga riêng cho cấp nước.
  • Tại các ví trí các lô riêng cho từng xí nghiệp công nghiệp nên bố trí vi trí đấu nối sẵn có kèm hố ga cho từng xí nghiệp sau này.
2. Thoát nước:
  • Sử dụng Tiêu chuẩn 7957-2008 (tham khảo thêm về 51-84, có khi bị hỏi về cái này nữa đấy).
  • Mạng lưới thì ở vi trí nào có đường thì đường ống thoát nước mưa ( hướng thì theo dốc san nền, kẹt quá có thể cho đi ngược dốc đường cũng được), và bố trí cống thoát nước 2 bên để giảm giao cắt băng ngang đường.
  • Vị trí hố ga thì bố trí theo tiêu chuẩn và ranh giữa các lô đất (tốt nhất là đừng đặt vào giữa vị trí lô đất).
  • Kích thước hố ga thì lên mạng tìm mẫu (tuơng đối nhiều).
  • Có thể có thêm trường hợp các vị trí hố ga thoát nước thải chờ sẵn cho từng lô có thể phải đặt thêm đồng hồ đo lưu lượng nước thải nữa (tùy theo yêu cầu thiết kế và chủ đầu tư).